Wie zijn wij?

Welkom bij de NTC-school de Tulpenbolletjes, waar Nederland(s) betekenis krijgt op drie verschillende locaties op Kreta. Onze missie is het aanbieden van betekenisvol Nederlands taal- en cultuuronderwijs (NTC) aan Nederlandtalige- en anderstalige kinderen in de leeftijd van 2,5 t/m 18 jaar.  Alsmede het bereiken van volwassenen woonachtig op Kreta ter voorbereiding op een job in het toerisme of om eventuele instroom in de Nederlandse samenleving te vergemakkelijken. De Tulpenbolletjes is een erkende "NTC locatie" waardoor we ondersteund worden door Stichting NOB (Stichting Nederlands Onderwijs in Buitenland), en dus tevens onder kwaliteitstoezicht van de Nederlandse onderwijsinspectie staan. 

Nieuw hoofdstuk

Er wordt sinds 1991 NTC-onderwijs aangeboden in Heraklion bij de Tulpenbolletjes. Om er voor te zorgen dat er ook in andere delen van het eiland Nederlands onderwijs kan worden aangeboden, heeft het bestuur van de Tulpenbolletje recent het voortouw genomen om ook in Chania en Rethymo officiële NTC-scholen (her)op te richten. Vanaf het schooljaar 2023 - 2024 zullen de deuren worden geopened bij de Tulpenbolletjes Chania en de Tulpenbolletjes Rethymo !


NTC-school De Tulpenbolletjes 

Nederlandse school op Kreta 

NTC-onderwijs

naschoolse les 

3 uur per week 

 van peuter t/m voortgezet onderwijs

Online les 

kinderen op grote afstand NTC-school

volwassenonderwijs

Nederlandse vereniging

activiteiten

uitdragen Nederlandse cultuur

plezier met land-en lotgenoten


Onderwijs in de Nederlandse taal en cultuur (NTC)

Kinderen in Nederland en Vlaanderen krijgen op de basisschool ongeveer acht uur per week taalonderwijs. Daarnaast zien, horen en spreken zij vrijwel alleen de Nederlandse taal op school en daarbuiten.

Nederlandstalige kinderen die opgroeien in het buitenland worden ondergedompeld in een zeer waardevolle, maar ook volledig andere taalsituatie.

In veel gezinnen wordt thuis wel Nederlands gesproken, maar dat is niet voldoende om het Nederlands goed op niveau te houden. Daarvoor heeft NOB het NTC-concept ontwikkeld. NTC staat voor Nederlandse Taal en Cultuur. Leerlingen volgen gemiddeld drie uur per week Nederlands onderwijs, waarbij  de tijd voornamelijk wordt besteed aan de Nederlandse taal, maar ook aan de Nederlandse (en Vlaamse) cultuur.

FAQ

Kan ik mijn kind een les laten proberen ?

Zeer zeker, geen enkel probleem om het gewoon de kans te laten geven.

Worden enkel Nederlandstalige kinderen toegelaten ?

Uiteraard niet, ook kinderen van Griekse ouders of eender welke nationaliteit zijn van harte welkom om Nederlands onderwijs te volgen bij de Tulpenbolletjes.

Wat is de kostprijs voor NTC-onderwijs bij de Tulpen-bolletjes ?

Voor het aanstaande schooljaar 2023 - 2024 bedraagt de ouderbijdrage slechts 250 euro voor het eerste kind, 200 euro voor het tweede kind en voor het derde kind 175 euro. Er wordt een lidmaatschap voor de vereniging gevraagd van 20 euro per gezin. 

Kan ik mijn kind ook online lessen laten volgen ?

Bij De Tulpen-bolletjes worden ook online lessen verzorgd. Kinderen uit heel Griekenland, die verder dan 50 km vanaf een officiële (bij stichting NOB aangesloten) Nederlandse school wonen, kunnen bij ons de Nederlandse lessen online volgen.

Wilt u graag meer informatie? Neem gerust contact met ons op !