De Pioniers

Deze leerlingen vinden de Nederlandse taal nog moeilijk. Vaak spreken zij thuis minder Nederlands waardoor zij minder oefenen en minder in aanraking komen met het spreken in het Nederlands.

Speciaal voor deze leerlingen is een nieuwe methode ontwikkeld Taalbos. Dit is een interactieve online methode die op een betekenisvolle en aantrekkelijke manier (door middel van verschillende spelletjes en werkvormen) de Nederlandse taal aanbied. Het doel van Taalbos is een rijke taalomgeving te bieden waarin leerlingen de woorden en regels van de Nederlandse taal door middel van herhaling inslijten en geleidelijk uitbreiden. In Willem Worm komen alle belangrijke spellingscategorieën en grammaticaregels aan de orde, inclusief werkwoordspelling, en worden de hoogfrequente woorden uit het dagelijks leven in aparte woordenschatoefeningen ingeoefend. 

Klassikaal zal ook het jeugdjournaal voor Nieuwsbegrip worden behandeld en ook krijgen zij de verschillende cultuurlessen aangeboden.