Online les met de Tulpenbolletjes

Bij De Tulpenbolletjes worden ook online lessen verzorgd voor zowel kinderen als volwassenen. Kinderen uit heel Griekenland, die verder dan 50 km vanaf een officiële (bij stichting NOB aangesloten) Nederlandse school wonen, kunnen bij ons de Nederlandse lessen online volgen.

Onze leerkrachten zijn woonachtig in Griekenland en kennen zo als geen ander de Griekse achtergrond van onze leerlingen.

Leerlingen kunnen vanaf ongeveer zes jaar bij ons terecht voor online Nederlandse Taal en Cultuurlessen. Op deze jonge leeftijd hebben de kinderen uiteraard nog fysiek toezicht nodig. Houd hier rekening mee als ouder/verzorger! U bent tijdens de online lessen, op de achtergrond,  fysiek aanwezig om uw kind een veilige omgeving te waarborgen. Ook kan het kind af en toe hulp van u nodig hebben bij het gebruik van de computer. U zorgt voor een desktop, laptop of tablet dat uw kind kan gebruiken voor de online lessen.

Ook onze online lessen werken, net als onze fysieke lessen op locatie in Heraklion, Rethymnon en Chania, toe naar een erkend examen. Het examen zal uiteindelijk op locatie in Heraklion worden afgenomen. Examens vinden doorgaans plaats in mei.

Het onderwijs bij de Tulpenbolletjes wordt grofweg in vier groepen ingedeeld

  • De onderzoekers: de onderbouw groepen van het primaire onderwijs.
  • De ontwikkelaars: de bovenbouwgroep van het primaire onderwijs.
  • De breinbrekers: het voortgezet onderwijs.
  • De pioniers: dit is een groep kinderen van het primaire inderwijs waarbij de Nederlandse taal niet vanzelfsprekend aanwezig is.

De onderzoekers
De eerste groep waar uw kind zal instromen voor de online lessen is de groep van de Onderzoekers. De kinderen volgen het eerste leesonderwijs en werken aan uitbreiding van de letterkennis, woordenschat en het schrijven van eenvoudige woorden en zinnen. Na ongeveer 1 schooljaar komt daar ook begrijpend lezen en spelling bij. De lessen zijn spelenderwijs en sluiten aan op de belevingswereld van een jong kind.

De ontwikkelaars
Bij de ontwikkelaars worden de leerlijnen verder uitgebreid en leren de kinderen ook andere vaardigheden zoals het maken van een werkstuk, een boekverslag, een gedicht, wordt het nieuws nog meer in de lessen betrokken, onder andere door middel van het online programma Nieuwsbegrip. Dit is een programma met actuele nieuwsbegrippen die wij verwerken via verschillende tekstsoorten, vraagstellingen en filmpjes. Naast dit alles volgen zij ook cultuurlessen met o.a. aardrijkskunde, geschiedenis en topografie van Nederland. Dit alles gebaseerd op de NOB-leerlijn voor het NTC-onderwijs.

De breinbrekers
De Breinbrekers zijn de VO (voortgezet onderwijs) leerlingen die met verschillende programma's werken. Zij volgen het lesprogramma waarbij zij zich ook voorbereiden op (eventuele) examens. Met een persoonlijk leerplan wordt toegewerkt naar een examen. De examens nemen wij af bij het CNaVT. Er komt tijdens de lesstof al examenstof aan bod. Met een oefenprogramma gericht op grammatica, spelling en schrijven wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling van de Nederlandse taalkennis. Wekelijks wordt ook het jeugdjournaal van Nieuwsbegrip behandeld met bijbehorende opdrachten en teksten.

De pioniers
De pioniers vormen een speciale groep binnen het onderwijs van De Tulpenbolletjes. Deze leerlingen vinden de Nederlandse taal nog moeilijk. Vaak spreken zij thuis geen of minder Nederlands waardoor zij minder oefenen en minder in aanraking komen met het spreken in het Nederlands. Speciaal voor deze kinderen is er een interactieve online methode die op een betekenisvolle en aantrekkelijke manier (door middel van verschillende spelletjes en werkvormen) de Nederlandse taal aanbied. Het doel is een rijke taalomgeving te bieden waarin leerlingen de woorden en regels van de Nederlandse taal door middel van herhaling inslijten en geleidelijk uitbreiden. Alle belangrijke spellingscategorieën en grammaticaregels komen aan de orde, inclusief werkwoordspelling, en worden de hoogfrequente woorden uit het dagelijks leven in aparte woordenschatoefeningen ingeoefend. Klassikaal zal ook het jeugdjournaal voor Nieuwsbegrip worden behandeld en ook krijgen zij de verschillende cultuurlessen aangeboden. 


Volwassenonderwijs wordt ook online aangeboden. Volwassenen leren een tweede taal doorgaans op een andere manier dan kinderen. Kinderen zullen eerst alleen luisteren naar een taal en klanken proberen na te bouwen. Daarna zal het met eenvoudige woorden leren spreken, waar uiteindelijk ook zinnen gevormd zullen worden. Pas daarna zal een kind beginnen met het leren lezen en schrijven van een alfabet. Uiteindelijk zal het zich ook de grammatica van een taal eigen maken. Volwassenen hebben tijdens hun kinderjaren minstens al 1 moedertaal zo leren kennen.

Een tweede taal wordt door een volwassene meestal gelinkt aan de al aanwezige moedertaal. Volwassenen willen een andere taal leren vanuit een behoefte. De behoefte bijvoorbeeld om de tweede taal van hun tweetalige kind te leren. Of de behoefte om de taal van hun belangrijkste zakenpartner of klant te leren. Of de behoefte om de taal van hun favoriete vakantiebestemming te leren. Uitgaande van de behoefte van de volwassen leerling wordt door de Tulpenbolletjes een op maat gemaakt taalprogramma aangeboden. Ook door de volwassenen kan in meerdere jaren, afhankelijk van het beginniveau, toegewerkt worden naar een examen van het CNaVT.


Wilt u graag meer informatie? Neem gerust contact met ons op !