De Ontwikkelaars

Bij de ontwikkelaars worden de leerlijnen verder uitgebreid en leren de kinderen ook andere vaardigheden zoals het maken van een werkstuk, een boekverslag, een gedicht, wordt het nieuws nog meer in de lessen betrokken en werken wij naast Junior Einstein met het online programma Nieuwsbegrip. Dit is een programma met actuele nieuwsbegrippen die wij verwerken via verschillende tekstsoorten, vraagstellingen en filmpjes. Naast dit alles volgen zij ook cultuurlessen met o.a. aardrijkskunde, geschiedenis en topografie van Nederland. Dit alles gebaseerd op de NOB-leerlijn voor het NTC-onderwijs.