Tulpenbolletjes Rethymnon

Het onderwijs bij de Tulpenbolletjes Rethymnon wordt grofweg in vijf groepen ingedeeld:

  • De ontdekkers: dit zijn onze peuters en kleuters
  • De onderzoekers: de onderbouw groepen van het primaire onderwijs.
  • De ontwikkelaars: de bovenbouwgroep van het primaire onderwijs.
  • De breinbrekers: het voortgezet onderwijs.
  • De pioniers: dit is een groep kinderen van het primaire inderwijs waarbij de Nederlandse taal niet vanzelfsprekend aanwezig is.

De ontdekkers

Dit zijn onze jongste leerlingen die spelenderwijs onderwijs krijgen aangeboden. De activiteiten in de leeftijd van 2,5-6 jaar hebben met name het spelkarakter. Jonge kinderen zijn van nature nieuwsgierig en leergierig. Ze zijn hierdoor uit op sociale binding en op het verwerven van kennis en vaardigheden. Wij willen jonge kinderen de gelegenheid geven om te spelen omdat wij ervan overtuigd zijn dat spelen de meest natuurlijke bezigheid is van jonge kinderen. Van spelen leren kinderen over zichzelf, over de ander en over de wereld om hen heen. De leerkracht neemt het spel van de kinderen serieus, speelt in op de basisbehoeften relatie, autonomie en competentie en op de verschillen die er mogen zijn. De nadruk ligt op activiteiten die gericht zijn op mondelinge taalvaardigheid, woordenschat en motoriek. Al deze onderdelen zijn belangrijk als voorbereiding op het latere lees- en taalonderwijs. Aan de hand van thema’s komen alle aspecten die van belang zijn voor de taalontwikkeling van het jonge kind aan de orde. Het spelend en ontdekkend leren is heel belangrijk, want op deze manier leren de kinderen hoe hun wereld in elkaar zit. Wie speelt in de poppenhoek is ook bezig met taalontwikkeling en wie speelt met een lotto leert getallen of kleuren. Een kind dat op een vel papier de golfjes van de zee tekent is bezig met voorbereidend schrijven. Het doel is om de persoonlijke en sociale talenten van elk kind (in de Nederlandse Taal en Cultuur) te bevorderen. Bij cultuuronderwijs wordt ook aandacht gegeven aan typisch Nederlandse en Vlaamse feesten zoals Sint Maarten, Sinterklaas, Kerst, Carnaval en Pasen.

De onderzoekers
Vanaf deze groep wordt er spelenderwijs gewerkt aan het fonemisch bewustzijn. Het horen van klanken, spelen met letters, rijmen, woorden in lettergrepen verdelen. Als rode draad staat Leesdas lettervos centraal tijdens de lessen. Van daaruit gaan de leerlingen aan de slag met de aangeboden letters, klanken en verhaallijn.

Zo gauw deze leerlingen bij het Griekse dagonderwijs het Griekse alfabet onder de knie hebben, volgt bij ons het Nederlandse leesonderwijs en wordt er gewerkt aan uitbreiding van de letterkennis en het schrijven van woorden en zinnen. Na ongeveer 1 schooljaar komt daar ook begrijpend lezen en spelling bij. De lessen zijn spelenderwijs en sluiten aan op de belevingswereld van een jong kind.

De ontwikkelaars
Bij de ontwikkelaars worden de leerlijnen verder uitgebreid en leren de kinderen ook andere vaardigheden zoals het maken van een werkstuk, een boekverslag, een gedicht, wordt het nieuws nog meer in de lessen betrokken, onder andere door middel van het online programma Nieuwsbegrip. Dit is een programma met actuele nieuwsbegrippen die wij verwerken via verschillende tekstsoorten, vraagstellingen en filmpjes. Naast dit alles volgen zij ook cultuurlessen met o.a. aardrijkskunde, geschiedenis en topografie van Nederland. Dit alles gebaseerd op de NOB-leerlijn voor het NTC-onderwijs.

De breinbrekers
De Breinbrekers zijn de VO (voortgezet onderwijs) leerlingen die met verschillende programma's werken. Zij volgen het lesprogramma waarbij zij zich ook voorbereiden op (eventuele) examens. Met een persoonlijk leerplan wordt toegewerkt naar een examen. De examens nemen wij af bij het CNaVT. Er komt tijdens de lesstof al examenstof aan bod. Met een oefenprogramma gericht op grammatica, spelling en schrijven wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling van de Nederlandse taalkennis. Wekelijks wordt ook het jeugdjournaal van Nieuwsbegrip behandeld met bijbehorende opdrachten en teksten.

De pioniers
De pioniers vormen een speciale groep binnen het onderwijs van De Tulpenbolletjes. Deze leerlingen vinden de Nederlandse taal nog moeilijk. Vaak spreken zij thuis geen of minder Nederlands waardoor zij minder oefenen en minder in aanraking komen met het spreken in het Nederlands. Speciaal voor deze kinderen is er een interactieve online methode die op een betekenisvolle en aantrekkelijke manier (door middel van verschillende spelletjes en werkvormen) de Nederlandse taal aanbied. Het doel is een rijke taalomgeving te bieden waarin leerlingen de woorden en regels van de Nederlandse taal door middel van herhaling inslijten en geleidelijk uitbreiden. Alle belangrijke spellingscategorieën en grammaticaregels komen aan de orde, inclusief werkwoordspelling, en worden de hoogfrequente woorden uit het dagelijks leven in aparte woordenschatoefeningen ingeoefend. Klassikaal zal ook het jeugdjournaal voor Nieuwsbegrip worden behandeld en ook krijgen zij de verschillende cultuurlessen aangeboden. 

 

Juf Annelies

Juf Annelies heeft een achtergrond als verpleegkundig behandelaar in de Geestelijke Gezondheidszorg in Nederland en werkte onder meer met kinderen en jongvolwassenen met ADHD en autisme. Zij heeft eerder een aantal jaren op Kreta gewoond, spreekt Grieks en weet wat tweetalig opvoeden inhoudt, want haar zoon is Grieks/Nederlands. Juf Annelies gaat in september 2023 in opleiding tot NTC leerkracht via het NOB. Haar kracht is het goed kunnen aansluiten bij kinderen en hun ouders, door middel van haar enthousiasme, humor en creativiteit.

Hersencellen aan het werk

Wilt u graag meer informatie? Neem gerust contact met ons op !