De Nederlandse vereniging

NTC-school De TulpenBolletjes' is onderdeel van de Vereniging Nederlanders op Kreta. Dit betekent dat lidmaatschap een voorwaarde is voor inschrijving op onze NTC-school. Het lidmaatschap bedraagt Euro 20 per gezin per jaar, te voldoen aan het begin van het verenigingsjaar, voor 1 oktober.

 

De vereniging organiseert ook bijeenkomsten, zoals bijvoorbeeld onze jaarlijkse Nieuwjaarsborrel met loterij.

De leden van de vereniging kiezen iedere 3 jaar uit hun midden een bestuur (minimaal 5 leden) dat verantwoordelijk is voor het dagelijkse reilen en zeilen op school en van de vereniging in het algemeen. Dit bestuur legt ieder jaar verantwoording af aan de leden tijdens de Algemene Ledenvergadering.