De Ontdekkers

Dit zijn onze jongste leerlingen die spelenderwijs onderwijs krijgen aangeboden.

De activiteiten in de leeftijd van 2,5-7 jaar hebben met name het spelkarakter. Jonge kinderen zijn van nature nieuwsgierig en leergierig. Ze zijn hierdoor uit op sociale binding en op het verwerven van kennis en vaardigheden. Wij willen jonge kinderen de gelegenheid geven om te spelen omdat wij ervan overtuigd zijn dat spelen de meest natuurlijke bezigheid is van jonge kinderen. Van spelen leren kinderen over zichzelf, over de ander en over de wereld om hen heen. De leerkracht neemt het spel van de kinderen serieus, speelt in op de basisbehoeften relatie, autonomie en competentie en op de verschillen die er mogen zijn. De nadruk ligt op activiteiten die gericht zijn op mondelinge taalvaardigheid, woordenschat en motoriek. Al deze onderdelen zijn belangrijk als voorbereiding op het latere lees- en taalonderwijs. Aan de hand van thema’s komen alle aspecten die van belang zijn voor de taalontwikkeling van het jonge kind aan de orde. Het spelend en ontdekkend leren is heel belangrijk, want op deze manier leren de kinderen hoe hun wereld in elkaar zit. Wie speelt in de poppenhoek is ook bezig met taalontwikkeling en wie speelt met een lotto leert getallen of kleuren. Een kind dat op een vel papier de golfjes van de zee tekent is bezig met voorbereidend schrijven. 

Het doel is om de persoonlijke en sociale talenten van elk kind (in de Nederlandse Taal en Cultuur) te bevorderen.