De Onderzoekers

Vanaf groep 3 wordt er spelenderwijs gewerkt aan het fonemisch bewustzijn. Het horen van klanken, spelen met letters, rijmen, woorden in lettergrepen verdelen. Als rode draad staat Leesdas lettervos centraal tijdens de lessen. Van daaruit gaan de leerlingen aan de slag met de aangeboden letters, klanken en verhaallijn.

Groep 3A volgt leesonderwijs en werkt aan uitbreiding van de letterkennis en het schrijven van woorden en zinnen. Hiervoor gebruiken wij de methode van Veilig Leren Lezen en (digitale) verwerking via de website van Junior Einstein.

Vanaf groep 4 komt daar ook begrijpend lezen en spelling bij. En ook zij krijgen (digitale) verwerking aangeboden via Junior Einstein.